Centralny Ośrodek Informatyki kontynuuje prace nad CEPiK 2.0

projekty
Igor Ryciak Igor Ryciak

Decyzją sejmu uruchomienie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wersji 2.0 zostało przełożone na styczeń 2017 roku. COI terminowo wywiązał się ze swoich zadań. Najbliższe miesiące poświęcimy na stworzenie dodatkowych funkcjonalności.

W całości gotowa jest już warstwa systemu, za którą odpowiada COI, w tym część centralna CEPiK 2.0, interfejsy do wymiany danych, środowisko integracyjne dla podmiotów wymieniających dane z CEPiK. Elementy te czekają na wdrożenie produkcyjne. Oznacza to, że Centralny Ośrodek Informatyki w terminie wywiązał się z zawartej umowy.

Skąd przesunięcie?

Źródłem przesunięcia wdrożenia systemu nie były opóźnienia bądź jakiekolwiek zaniedbania po stronie COI. Opóźnienie to wynik niedostatecznego przygotowania użytkowników systemu do wdrożenia.

Uruchomienie tak skomplikowanego systemu uzależnione jest nie tylko od stanu prac nad elementami centralnymi, ale też od stopnia dostosowania zewnętrznych systemów teleinformatycznych, należących do instytucji korzystających z systemu (jak starostwa powiatowe czy policja). Każda z nich ma dowolność w wyborze systemu obsługującego. Po stronie tych instytucji było dostosowanie wykorzystywanych rozwiązań IT do nowego CEPiK 2.0. Docelowo CEPiK 2.0 ma użytkować m. in. 380 powiatów, ponad cztery tysiące stacji kontroli pojazdów i ponad siedem tysięcy ośrodków szkolenia kierowców.

Pod koniec ubiegłego roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęły wnioski o zmianę terminu wdrożenia systemu. Prosił o to m. in.  Związek Powiatów Polskich, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz dostawcy oprogramowania, z którego korzystają powiaty. Uzasadnienie? Potrzeba więcej czasu na testy własnych rozwiązań i przygotowanie użytkowników do pracy z nowymi aplikacjami. Sejm przychylił się do tych postulatów i znowelizował ustawę prawo o ruchu drogowym, przesuwając uruchomienie CEPiK 2.0 na 1 stycznia 2017 r.

Usługi czyli gov dla ludzi

Od 1 stycznia 2016 nadzór nad całym przedsięwzięciem przejęło Ministerstwo Cyfryzacji. Prace związane z nowym systemem będziemy kontynuować także w naszym Ośrodku. Przede wszystkim chodzi o stworzenie e-usług, dzięki którym każdy obywatel będzie mógł korzystać ze zgromadzonych danych.

W oparciu o obecnie działającą ewidencję dostępne są w tej chwili dwie usługi: historiapojazdu.gov.pl oraz bezpiecznyautobus.gov.pl. Po uruchomieniu CEPiK 2.0 takich usług ma być aż 12. Bez wychodzenia z domu będzie można sprawdzić liczbę punktów karnych czy swoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Online dostępny będzie też „panel kierowcy”. Z jego użyciem każdy sprawdzi wszystkie informacje zgromadzone na swój temat - wydane dokumenty, wystawione mandaty itp.

Poza e-usługami dla obywateli, eksperci COI pracują też nad kolejnymi modułami systemu. Przykładem może być aplikacja do obsługi przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (tzw. ADR-ów). Świadectwa dopuszczające do ruchu pojazdy ADR wystawia Transportowy Dozór Techniczny. W przyszłości dane o ich posiadaczach trafią do CEPiK.

Likwidacja błędnych danych

Głównym celem projektu CEPiK 2.0 jest poprawa jakości gromadzonych danych. Obecnie w ewidencji znadują się informacje błędne, nieprawdziwe lub nieaktualne. Zdarzają się literówki, ale też absurdy, tak jak fiat vectra czy FSO audi. Problem rozbieżności powstał, gdy ponad dekadę temu starostwa musiały eksportować dane z własnych systemów do powstającej wówczas bazy CEPiK pierwszej generacji. Nieścisłości powstałe na poziomie lokalnym zostały automatycznie przeniesione do bazy centralnej.

Teraz ma się to zmienić. Po pierwsze wszystkie dane będą wprowadzone od razu do bazy centralnej, bez możliwości wcześniejszego ich gromadzenia w ewidencjach lokalnych. System walidacji danych do minimum zredukuje możliwość wprowadzenia informacji niepełnych lub nieprawdziwych. Pomóc ma w tym słownik, zawierający wszystkie marki i modele pojazdów.

Po drugie - specjalnie opracowane algorytmy (roboty) będą przeszukiwały już istniejącą bazę danych w poszukiwaniu błędów. Tu dodatkową pomocą będą też tzw. słowniki porównawcze: dane z CEPiK będą porównywane z informacjami w PESEL czy REGON, tak by można było wyłapać błędy w danych osobowych czy nazwach firm, do których należą samochody.

Tak jak do tej pory, informacje do CEPiK 2.0. będą wprowadzane przez uprawnione podmioty z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej. Ale nowych funkcji i elementów będzie w nowej ewidencji kilkadziesiąt. Najważniejszą cechą nowego systemu jest jego pełna referencyjność. Oznacza to, że wszystkie dane będą dostępne w czasie rzeczywistym. Informacje o kradzieży samochodu, zmianie właściciela pojazdu, punktach karnych czy odebraniu uprawnień będą natychmiast widoczne dla wszystkich uprawnionych interesariuszy.

O autorze

Igor Ryciak

Igor Ryciak

Redaktor naczelny serwisu coi.gov.pl. Dziennikarz z doświadczeniem w największych, ogólnopolskich mediach, m. in w "Newsweek Polska", "Przekroju" i "Gazecie Wyborczej". Pasję do polityki zamienił na pasję do nowych technologii.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: