Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia Ci maksymalnego komfortu przeglądania. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies klikając Zgadzam się lub kontynuując przeglądanie. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, z których korzystamy, możesz zapoznać się z naszą polityką cookies.

Informatyka w służbie nauki

2019-02-26

Dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk uzyskały łącznie ponad 23 mln zł dofinansowania na ważne projekty IT. Było to możliwe dzięki pomocy zespołu „POPC Wsparcie” działającego w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło właśnie wyniki oceny z ostatniego naboru w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. W konkursie wybrano do dofinansowania projekty IT, którym łącznie pomogliśmy w uzyskaniu ponad 23 mln zł dofinansowania.

eCUDO.pl – digitalizacja oceanologii

Pierwszy z projektów będzie realizowany przez Instytutu Oceanologii PAN. Chodzi o „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”.

Projekt polega na utworzeniu systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. Jego głównym celem jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki digitalizacji zasobów nauki z zakresu oceanologii. Projekt odpowiada na potrzeby takich grup docelowych jak administracja rządowa i samorządowa wraz z podległymi im jednostkami, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Partnerami przedsięwzięcia są Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński. Wartość projektu oraz przyznanego dofinansowania to 15 261 546,00 zł.

W przypadku tego projektu weryfikowaliśmy założenia analizy finansowej i ekonomicznej, której braki zadecydowały o odrzuceniu projektu w poprzedniej edycji konkursu. Na wcześniejszym etapie przygotowania projektu pomagaliśmy poprawić dokumentację konkursową w zakresie przeprowadzonej inwentaryzacji, analizy potrzeb odbiorców, metod projektowania zorientowanego na użytkownika, zapewnienia wymaganego standardu udostępnianych danych, czy opisu zaplanowanej do wykorzystani infrastruktury technicznej.
mówi Andrzej Pieczunko,
dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa Centralnego Ośrodka Informatyki.

ePuszcza Białowieska

Drugi z projektów zostanie zrealizowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN. Jego nazwa to „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”. Tu celem jest stworzenie spójnej platformy informatycznej z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych, w tym danych naukowych, z obszaru Puszczy Białowieskiej oraz stworzenie dodatkowych narzędzi informatycznych umożliwiających społeczeństwu i naukowcom ponowne wykorzystywanie tych danych. Warto zwrócić uwagę na unikalność planowanych do udostępnienia zasobów (gromadzonych od 70 lat badań przyrodniczych Puszczy Białowieskiej i regionu).

Pomogliśmy poprawić opis projektów, których niespełnienie było przyczyną odrzucenia projektu w poprzednim konkursie. Weryfikowaliśmy m.in. analizę potrzeb grup docelowych, otoczenie i model prawny udostępniania zasobów, jak również zweryfikowaliśmy architekturę rozwiązania planowanego do zastosowania w projekcie.
mówi Andrzej Pieczunko.
Wartość białowieskiego projektu to 7 922 217,80 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 7 822 628,86 zł. Tym samym, liczba projektów, które aktywnie wspierał Centralny Ośrodek Informatyki w uzyskaniu dofinansowania wzrosła do 20 na łączną kwotę dofinansowania ponad 631 mln zł.