Informatyka w służbie nauki

projekty
Igor Ryciak Igor Ryciak

Dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk uzyskały łącznie ponad 23 mln zł dofinansowania na ważne projekty IT. Było to możliwe dzięki pomocy zespołu „POPC Wsparcie” działającego w Centralnym Ośrodku Informatyki.  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło właśnie wyniki oceny z ostatniego naboru w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. W konkursie wybrano do dofinansowania projekty IT, którym łącznie pomogliśmy w uzyskaniu ponad 23 mln zł dofinansowania.

eCUDO.pl – digitalizacja oceanologii

Pierwszy z projektów będzie realizowany przez Instytutu Oceanologii PAN. Chodzi o „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”.

Projekt polega na utworzeniu systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. Jego głównym celem jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki digitalizacji zasobów nauki z zakresu oceanologii. Projekt odpowiada na potrzeby takich grup docelowych jak administracja rządowa i samorządowa wraz z podległymi im jednostkami, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Partnerami przedsięwzięcia są Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Uniwersytet Szczeciński. Wartość projektu oraz przyznanego dofinansowania to 15 261 546,00 zł.

- W przypadku tego projektu weryfikowaliśmy założenia analizy finansowej i ekonomicznej, której braki zadecydowały o odrzuceniu projektu w poprzedniej edycji konkursu. Na wcześniejszym etapie przygotowania projektu pomagaliśmy poprawić dokumentację konkursową w zakresie przeprowadzonej inwentaryzacji, analizy potrzeb odbiorców, metod projektowania zorientowanego na użytkownika, zapewnienia wymaganego standardu udostępnianych danych, czy opisu zaplanowanej do wykorzystani infrastruktury technicznej – mówi Andrzej Pieczunko, dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa Centralnego Ośrodka Informatyki.

ePuszcza Białowieska

Dugi projektów zostanie zrealizowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN. Jego nazwa to „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”. Tu celem jest stworzenie spójnej platformy informatycznej z repozytorium do zamieszczania danych przyrodniczych, w tym danych naukowych, z obszaru Puszczy Białowieskiej oraz stworzenie dodatkowych narzędzi informatycznych umożliwiających społeczeństwu i naukowcom ponowne wykorzystywanie tych danych. Warto zwrócić uwagę na unikalność planowanych do udostępnienia zasobów (gromadzonych od 70 lat badań przyrodniczych Puszczy Białowieskiej i regionu).

- Pomogliśmy poprawić opis projektów, których niespełnienie było przyczyną odrzucenia projektu w poprzednim konkursie. Weryfikowaliśmy m.in. analizę potrzeb grup docelowych, otoczenie i model prawny udostępniania zasobów, jak również zweryfikowaliśmy architekturę rozwiązania planowanego do zastosowania w projekcie – mówi Andrzej Pieczunko.

Wartość białowieskiego projektu to 7 922 217,80 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 7 822 628,86 zł. Tym samym, liczba projektów, które aktywnie wspierał Centralny Ośrodek Informatyki  w uzyskaniu dofinansowania wzrosła do 20 na łączną kwotę dofinansowania ponad 631 mln zł.

O autorze

Igor Ryciak

Igor Ryciak

Redaktor naczelny serwisu coi.gov.pl i rzecznik prasowy COI. Dziennikarz z doświadczeniem w największych, ogólnopolskich mediach, m. in w "Newsweek Polska", "Przekroju" i "Gazecie Wyborczej". Pasję do polityki zamienił na pasję do nowych technologii.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: