Kolejne projekty IT z dofinansowaniem dzięki „POPC Wsparcie”

wydarzenia
Igor Ryciak Igor Ryciak

Ponad 160 mln zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie przeznaczonych na projekt Krajowego Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury oraz na stworzenie e-usług w podmiotach leczniczych.

Oba projekty były wspierane przez Centralny Ośrodek Informatyki – zespół projektu „POPC Wsparcie”. Projekt KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa miejsca do długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki. Oznacza to utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln zł. Dla państwa jego wdrożenie to korzyści finansowe i organizacyjne związane z przechowywaniem najistotniejszych i najcenniejszych dóbr publicznych. Dla obywateli oznaczać będzie łatwy dostęp do cyfrowych zasobów kultury i nauki poprzez jeden scentralizowany punkt.

- Nasze prace trwały przez kilka miesięcy – od potwierdzania założeń projektu, po wykonanie analizy kosztów i korzyści oraz weryfikację samego wniosku o dofinansowanie. Na końcu sprawdziliśmy w jakim stopniu projekt spełnia kryteria merytoryczne w działaniu 2.3.1 POPC – mówi Andrzej Pieczunko, dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa Centralnego Ośrodka Informatyki, odpowiedzialny za projekt „POPC Wsparcie”.

Znacznie większa – chodzi o kwotę 142 mln zł - jest wartość przyznanego dofinansowania projektu „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”. Został on złożony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W przypadku tego projektu eksperci zespołu „POPC Wsparcie” przeprowadzili konsultacje dotyczące ogólnej koncepcji projektu, doboru architektury rozwiązania oraz jej uzasadnienia. Pracownicy COI pomogliśmy zaplanować, opisać i uzasadnić realizację e-usług.

- Wspieraliśmy również CSIOZ w wykazaniu komplementarności zaplanowanych usług z realizowanymi już w projekcie P1 oraz w innych projektach z zakresu e-zdrowia. Pomagaliśmy w analizie finansowej, przygotowaniu harmonogramu projektu oraz wyznaczeniu kamieni milowych, a także wskaźników projektu – wyjaśnia Andrzej Pieczunko.

Do tej pory zakończyła się ocena 17 projektów wspieranych przez zespół „POPC Wsparcie”. Aż 15 z nich otrzymało dofinansowanie o łącznej wysokości 523,8 mln zł. W trakcie oceny jest kolejnych 10 projektów w których wnioskowane dofinansowanie to 551,3 mln zł.

Kilka następnych projektów jest w trakcie przygotowania. Wraz z zamknięciem kolejnych rund konkursowych bilans złożonych wniosków zapewne wzrośnie.

O autorze

Igor Ryciak

Igor Ryciak

Redaktor naczelny serwisu coi.gov.pl i rzecznik prasowy COI. Dziennikarz z doświadczeniem w największych, ogólnopolskich mediach, m. in w "Newsweek Polska", "Przekroju" i "Gazecie Wyborczej". Pasję do polityki zamienił na pasję do nowych technologii.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: