Nowy dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

wydarzenia
Katarzyna Jedlińska Katarzyna Jedlińska

Z początkiem czerwca 2016 r. dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki został Rafał Leśkiewicz, poprzednio dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.

Rafał Leśkiewicz jest doświadczonym managerem i naukowcem. Od 2006 r. pełnił funkcje kierownicze w Instytucie Pamięci Narodowej. Przed rozpoczęciem pracy w COI, przez ostatnich sześć lat piastował stanowisko dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.

Rafał Leśkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka InformatykiRafał Leśkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

Uczestniczył we wdrażaniu wielu projektów informatycznych, także o charakterze niejawnym. Autor pierwszej koncepcji komputeryzacji archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 2012 – 2014 nadzorował i angażował się we wdrażanie największego w Polsce projektu cyfryzacji archiwum dokumentów znajdujących się w IPN, funkcjonującego pod nazwą Cyfrowe Archiwum.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych (w tym książek) z zakresu najnowszej historii Polski, ale też zarządzania archiwami i ich cyfryzacji.

Absolwent historii o specjalności archiwistyka komputerowa na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania gospodarką jednostek samorządu terytorialnego i państwowych podmiotów publicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004). Ukończył również podyplomowe studia managerskie Przywództwo 2.0 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2015/2016). Posiada certyfikaty PRINCE2, MSP oraz MoR. 

Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. Prywatnie fan NBA, a szczególnie drużyny Phoenix Suns.

O autorze

Katarzyna Jedlińska

Katarzyna Jedlińska

Komunikacją zajmuje się od 2004 roku. Doświadczenie zdobywała w agencjach PR - Euro RSCG Sensors (obecnie Havas PR) oraz Genesis PR. Planowała i prowadziła działania z zakresu PR korporacyjnego największych firm w Polsce m.in. Black Red White, Grupy Kolastyna, Grupa Onet. W swoim dorobku ma także realizację ogólnopolskich projektów CSR (m.in. dla KRBRD, PZU, Grupy Lotos) oraz komunikacji wewnętrznej w dużych spółkach.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: