„Państwo Usługowe” – jak zaprojektować publiczną usługę, która działa

wydarzenia
Jan Roszkowski Jan Roszkowski

Czy państwowe usługi muszą być pośmiewiskiem? Co wyróżnia świadome projektowanie? Jak przebiega proces projektowania usługi, która może przyciągnąć 250 tys. użytkowników miesięcznie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w wystąpieniu Marcina Malickiego, dyrektora Pionu Rozwoju Produktów i Usług COI. Relacja z konferencji "Państwo Usługowe".

Na przykładzie serwisów OBYWATEL.GOV.PL i historiapojazdu.gov.pl Marcin Malicki przeprowadził słuchaczy przez cały proces tworzenia e-usługi - od trudnych początków projektów i współpracy z wieloma specjalistami z rozmaitych dziedzin przez niespodzianki takie jak nagłe zmiany legislacyjne po happy end i satysfakcję z odniesionego sukcesu. W oparciu o twarde dane, Marcin Malicki udowodnił, że dobre projektowanie rozwiązuje problemy i może zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze.
Projektowanie usług publicznych to zmaganie się z ogromną liczbą interesariuszy, niejasnym podziałem kompetencji między instytucjami, barierami prawnymi, zagmatwanymi procedurami, skomplikowanymi procesami decyzyjnymi i urzędniczym formalizmem. Mimo to, w Centralnym Ośrodku Informatyki, pracując razem z różnymi instytucjami publicznymi, udało nam się wspólnie stworzyć lub zmienić kilka usług tak, że działają i przydają się ludziom.

Marcin Malicki wdraża podejście User Centered Design w działaniach instytucji państwowych. Jest wykładowcą projektowania usług na Uniwersytecie SWPS. W COI stworzył i nadzoruje pierwszy w polskim sektorze publicznym zespół User Experience, projektujący aplikacje i usługi dla administracji oraz obywateli. Z zespołem tworzył m. in. aplikację ŹRÓDŁO do zarządzania danymi w Systemie Rejestrów Państwowych, a także serwis OBYWATEL.GOV.PL czy e-usługi HistoriaPojazdu.gov.pl i BezpiecznyAutobus.gov.pl. Poza COI tworzył także inne platformy usług cyfrowych, takie jak SzukajwArchiwach.pl czy wspieramkulture.pl.

Konferencja „Państwo Usługowe” odbyła się w Warszawie w dniach 14 – 15 października 2015 roku Jej organizatorami były Centralny Ośrodek Informatyki oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

O autorze

Jan Roszkowski

Jan Roszkowski

Copywriter z wieloletnim doświadczeniem agencyjnym, dziś w służbie państwu 2.0 i jego obywatelom.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: