Parentyzacja: nowa funkcja w Systemie Rejestrów Państwowych

projekty
Igor Ryciak Igor Ryciak

Celem ostatniej aktualizacji SRP była poprawa jakości pracy w aplikacji ŹRÓDŁO. Modyfikacje objęły moduły BUSC oraz PESEL. Urzędnicy mogą też korzystać z nowej funkcji, tzw. parentyzacji.

Rodzice w różnych sytuacjach potrzebują udowadniać relacje pokrewieństwa ze swoimi dziećmi. Ma to miejsce np. podczas wnioskowania o środki z programu Rodzina 500+ lub z innych programów pomocowych państwa. Parentyzacja to milowy krok w uproszczeniu tej formuły.

Parentyzacja to nowa funkcja w Systemie Rejestrów Państwowych. Umożliwia ona tworzenie jednoznacznych powiązań pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Tworzenie się takich powiązań odbywa się automatycznie po wprowadzeniu przez urzędnika numerów PESEL rodziców w danych dziecka do systemów państwowych. Zmiana ta ułatwi załatwianie wielu urzędowych spraw przez rodziców i dzieci. Dodatkowo uodporni system pomocy społecznej na próby wyłudzania zasiłków i świadczeń.

Prowadzony przez Centralny Ośrodek Informatyki na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji program rozwoju SRP ma strategiczne znaczenie dla państwa. W jego ramach zostaną zmodernizowane istniejące rejestry, zbudowane nowe oraz zostaną określenie standardy tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych. Już trwają prace nad stworzeniem dwóch nowych rejestrów: dokumentów paszportowych i danych kontaktowych oraz nad nowymi e-usługami. Prowadzone są również prace nad ulepszeniem bazy PESEL oraz Bazy Usług Stanu Cywilnego.


O autorze

Igor Ryciak

Igor Ryciak

Redaktor naczelny serwisu coi.gov.pl i rzecznik prasowy COI. Dziennikarz z doświadczeniem w największych, ogólnopolskich mediach, m. in w "Newsweek Polska", "Przekroju" i "Gazecie Wyborczej". Pasję do polityki zamienił na pasję do nowych technologii.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: