„POPC Wsparcie” to miliony na projekty IT

projekty
Igor Ryciak Igor Ryciak

Przeszło 72 mln zł dofinansowania - taki jest wynik rozstrzygnięć ostatnich dwóch konkursów organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Było to możliwe dzięki pomocy Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie” działającego w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 („Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”) otrzymały wszystkie projekty wspierane przez Zespół COI:
  • „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” przygotowany przez Urząd Morski w Szczecinie
  • „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego” Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
  • „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” złożony przez Główny Urząd Miar
  • „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym Państwa” Głównego Urzędu Statystycznego.

Z dwóch projektów, którym pomagało „POPC Wsparcie” w konkursie dla działania 2.2 („Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”), finansowanie uzyskał jeden projekt:

  • „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”

W przypadku drugiego ze wspieranych projektów w ramach tego działania czekamy na rozstrzygnięcie protestu.

Wcześniej wsparcie zyskały cztery inne projekty. Półroczny okres działalności „POPC Wsparcie” zakończył się tym samym wynikiem 10:1!

Pomoc Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie” świadczona jest podmiotom uprawionym i starającym się o dofinansowanie projektów IT ze środków II osi POPC. W każdym takim przypadku eksperci Centrum Kompetencyjnego przygotowują indywidualne plany wsparcia. Obejmować one mogą m.in. wykonanie analizy wypełnienia przez dokumenty konkursowe kryteriów oceny, wykonanie symulacji oceny, pomoc w opracowaniu poszczególnych zapisów dokumentów konkursowych, w tym studium wykonalności.

Wszystkie instytucje, które chcą skorzystać ze środków II osi POPC zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia! Wyniki pokazują, że się opłaca.

Szczegóły dostępne na stronie popcwsparcie.gov.pl

Dane kontaktowe:

tel. +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

www.popcwsparcie.gov.pl

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

O autorze

Igor Ryciak

Igor Ryciak

Redaktor naczelny serwisu coi.gov.pl i rzecznik prasowy COI. Dziennikarz z doświadczeniem w największych, ogólnopolskich mediach, m. in w "Newsweek Polska", "Przekroju" i "Gazecie Wyborczej". Pasję do polityki zamienił na pasję do nowych technologii.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: