Powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie

projekty
Agnieszka Rowińska Agnieszka Rowińska

Właśnie powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie, które w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji wspiera instytucje publiczne w realizacji projektów informatycznych finansowanych z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Projekt realizuje Centralny Ośrodek Informatyki. Zgodnie z hasłem Cyfryzacja to nasza wspólna sprawa POPC Wsparcie wspiera instytucje publiczne na każdym etapie: począwszy od inicjacji, poprzez realizację, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu informatycznego.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia?

Z usług wsparcia będą mogli korzystać wszyscy interesariusze środków II osi priorytetowej POPC:

  • wnioskodawcy – instytucje zainteresowane pozyskaniem środków unijnych na projekty informatyczne,
  • beneficjenci – instytucje publiczne korzystające z pozyskanych środków na projekty informatyczne.

Jakie korzyści oferuje projekt?

Przed nami kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów informatycznych. W ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd 2014-2020 do dyspozycji interesariuszy jest jeszcze 2 mld 896 mln zł. Nasza inicjatywa pomaga instytucjom korzystającym ze wsparcia:

  • zwiększyć efektywność pozyskiwania środków finansowych w ramach II osi POPC,
  • skrócić proces przygotowania dokumentów o dofinasowanie,
  • zoptymalizować zakres i koszt projektów informatycznych,
  • zwiększyć efektywność rozliczania, 
  • podnieść dojrzałość projektową zespołów realizujących projekty.

W jakim zakresie oferowane będzie wsparcie?

Utworzone centrum kompetencyjne „POPC Wsparcie” odpowiadać będzie za zapewnienie pomocy na każdy etapie projektu: począwszy od inicjacji, poprzez realizację, aż po zamknięcie i rozliczenie.

Etapy projektu IT na których można skorzystać ze wsparciaEtapy projektu IT na których można skorzystać ze wsparcia

Usługi wsparcia będą uruchamiane stopniowo i w miarę potrzeb projektów. Z uwagi na zbliżające się nabory wniosków o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną zespoły ubiegające się o pozytywną opinię projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Uruchamiamy także „preocenę” wniosków o dofinansowanie, polegającą na analizie spełnienia przez dokumentację aplikacyjną kryteriów konkursowych.

Jak się z nami skontaktować?

Z usług wsparcia oferowanego przez centrum kompetencyjne można korzystać od 10 października 2017:

  • Telefon: +48 22 250 28 83 lub + 48 22 250 28 85
  • E-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl (aktywny od 10 października br.)

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

O autorze

Agnieszka Rowińska

Agnieszka Rowińska

Ekspert ds. komunikacji. Manager z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży, marketingu i komunikacji. Aktywnie realizowała i nadzorowała projekty IT, odpowiadała za komunikację w inwestycjach infrastrukturalnych, organizowała ogólnopolskie działania marketingowe wspierające sprzedaż: konferencje, seminaria, briefingi, eventy, imprezy masowe. Prywatnie miłośniczka rozwoju osobistego, technik samokontroli umysłu oraz starych mebli.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: