Udany pilotaż masowej migracji aktów stanu cywilnego

projekty
Igor Ryciak Igor Ryciak

Urzędy Stanu Cywilnego w Częstochowie i Nowej Soli zgłosiły uruchomienie usługi masowej migracji projektów aktów stanu cywilnego. Celem pilotażu jest potwierdzenie poprawności działania narzędzia przygotowanego przez zespół Centralnego Ośrodka Informatyki na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.

W Częstochowie pierwsze akty udało się przenieść w zautomatyzowany sposób 28 czerwca, dzień później stało się to w Nowej Soli. Masowa migracja będzie sukcesywnie kontynuowana w kolejnych tygodniach. Efektem ma być przyspieszenie migracji aktów do elektronicznego ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych. W przyszłości będzie to skutkowało skróceniem czasu oczekiwania obywateli na odpisy aktów oraz przyspieszeniem rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

Do 1 marca 2015 roku akty stanu cywilnego zapisywano w papierowych księgach, choć zdecydowana większość urzędów w Polsce stosowała równolegle aplikacje, które służyły do usprawnienia procesu tworzenia aktów, a także wydawania z nich odpisów. Uruchomiona w marcu 2015 roku Baza Usług Stanu Cywilnego (która jest jednym z modułów SRP) była pusta. Migracja aktów z baz lokalnych odbywała się do tej pory za pomocą importu pliku do BUSC pochodzącego z aplikacji wspierającej lub ręcznego przepisywania aktu z księgi do systemu. Umożliwienie migracji masowej za pomocą usług sieciowych znacznie przyspieszy proces przenoszenia aktów z aplikacji wspierających do BUSC. Pilotaż dotyczy na razie pierwszego etapu projektu masowej migracji. W drugim etapie planowane jest dodatkowo umożliwienie cyfrowego podpisywania przez kierowników USC całych paczek aktów, choć oczywiście każdy akt będący elementem większej paczki i tak będzie musiał być sprawdzony pod względem zgodności danych.

Jednocześnie z udostępnieniem masowej migracji zespół COI wprowadził 212 innych zmian i poprawek w działaniu SRP, między innymi możliwość masowej zmiany kodów pocztowych w rejestrze PESEL i ułatwienia w zakresie pobierania danych do formularzy w BUSC: pobieranie danych z odpisów skróconych oraz pobieranie z aktów danych rodziców oraz małżonka. Zmiany te wynikają z propozycji zgłaszanych przez użytkowników aplikacji. Wdrożenie z 24 czerwca było jedną największych zakresowo zmianą od chwili uruchomienia SRP.

Korzystając z okazji, składamy podziękowania za współpracę dla USC biorących udział w pilotażu oraz USC wchodzących w skład Grupy Roboczej, a także wszystkich osób zaangażowanych w operację.

Aktualizacja 2017-07-03. Kierwonik USC w Nowej Soli informuje: "dzisiaj testowaliśmy migrację z różnych stanowisk i przez różnych użytkowników - ocena BDB :)"

O autorze

Igor Ryciak

Igor Ryciak

Redaktor naczelny serwisu coi.gov.pl i rzecznik prasowy COI. Dziennikarz z doświadczeniem w największych, ogólnopolskich mediach, m. in w "Newsweek Polska", "Przekroju" i "Gazecie Wyborczej". Pasję do polityki zamienił na pasję do nowych technologii.

Zobacz więcej artykułów tego autora

Zobacz również: