Andrzej Pieczunko

O autorze

Andrzej Pieczunko

Andrzej Pieczunko

Dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa Centralnego Ośrodka Informatyki. Doświadczony menedżer, kierownik projektów, analityk biznesowy w projektach informatycznych. Kierownik zespołu zadaniowego ds. oceny projektów informatycznych przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Odpowiada m.in. za projekt „POPC Wsparcie”, który pomaga instytucjom publicznym zdobyć fundusze i zrealizować projekty informatyczne finansowane z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeszłości związany z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie m.in. kierował budową Cyfrowego Archiwum IPN i współtworzył archiwa on-line za granicą: w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.