Dostępność systemów

Wybierz system którego dostępność chcesz sprawdzić
Data i godzina początku niedostępności Data i godzina końca niedostępności Czas niedostępności System Typ niedostępności
2017-04-02 06:00 2017-04-02 14:00 8:00 ePUAP Niedostępność planowa
2017-04-05 16:50 2017-04-06 00:40 7:50 ePUAP Niedostępność nieplanowana
2017-04-13 07:40 2017-04-13 12:40 5:00 Centaur SRP Niedostępność nieplanowana
2017-04-27 17:40 2017-04-27 17:58 0:18 PZ Niedostępność nieplanowana
2017-05-08 13:32 2017-05-08 13:36 0:04 Obywatel Niedostępność nieplanowana
2017-05-19 22:35 2017-05-20 02:15 3:40 SRP Niedostępność planowa
2017-06-15 17:28 2017-06-15 17:38 0:10 Portal Niedostępność nieplanowana
2017-06-26 21:25 2017-06-27 00:00 2:35 EUCARIS Niedostępność nieplanowana
2017-06-28 15:00 2017-06-28 15:25 0:25 PEAP Niedostępność nieplanowana
2017-06-28 15:45 2017-06-28 17:40 1:55 EPUAP Niedostępność nieplanowana
2017-07-13 14:05 2017-07-13 14:52 0:47 ADSxP Niedostępność nieplanowana
2017-09-03 07:20 2017-09-03 12:00 4:40 ePUAP Niedostępność planowa
2017-09-05 09:53 2017-09-05 11:00 1:07 ePUAP Niedostępność nieplanowana
2017-10-06 21:00 2017-10-07 01:30 4:30 ePUAP Niedostępność planowa
2017-10-06 22:00 2017-10-06 23:00 1:00 SRP Niedostępność planowa
2017-10-09 23:00 2017-10-09 23:59 0:59 SRP Niedostępność planowa
2017-10-19 21:00 2017-10-19 22:00 1:00 SRP Niedostępność planowa
2017-11-28 12:40 2017-11-28 13:40 1:00 ePUAP Niedostępność nieplanowana