Zamówienia publiczne

Dialog techniczny

Dialog Techniczny - Określenia minimalnych wymagań dla urządzenia do rejestrowania wzoru podpisu

Dialog techniczny na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami własnymi klasy ERP w Centralnym Ośrodku Informatyki

Dialog techniczny w zakresie planowanego postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego proces zakupowy