Zespół

Marcin Suchar

Marcin SucharDyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

Absolwent informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów Executive MBA w Nottingham Trent University –Wielkopolska Szkoła Biznesu. Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu pracą działów, departamentów, biur projektów w firmach o profilu integratorskim, telekomunikacyjnym, produkujących oprogramowanie oraz centrach usług wspólnych SSC. Na rynku zawodowym pracuje często jako Interim Manager realizujący szczególne trudne zadania o kluczowym znaczeniu dla organizacji. Kierował projektami wdrożeniowymi, integracyjnymi, transformacji IT oraz infrastrukturalnymi dla instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe, banki), energetyki, instytucji państwowych, przemysłu, służb militarnych i telekomunikacji. Ma za sobą kilkadziesiąt zakończonych z sukcesem projektów informatycznych prowadzonych w kraju i za granicą, wymagających koordynacji prac wielu podwykonawców i zespołów projektowych. Biegle korzysta z tradycyjnych metodyk projektowych jak PMI/Prince2 oraz metodyk zwinnych Agile (Scrum), a także posiada szereg certyfikatów branżowych (Prince2 Practitioner, P3O, MSP, MOR, ITIL Expert, AgilePM, MS EPM, Cisco CCNA/CCND). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, programami i portfelami projektów wyjątkowo doceniając ,,miękkie’’ aspekty zarządzania. Ma także doświadczenie w prowadzeniu projektów business development, szczególnie w takich krajach jak Ukraina, Rosja, kraje bałtyckie. Pracował miedzy innymi dla PGE S.A., PZU S.A., Grupa ERGO, TP S.A./ORANGE, ARiMR. Jest członkiem stowarzyszenia Project Management Institute oraz Stowarzyszenia Interim Managers. Jego największe pasje to sport, motocykle i podróże.

Dariusz Gawryś

Dariusz GawryśDyrektor Pionu ds. Rozwoju Oprogramowania i Utrzymania Systemów

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie służby wojskowej wdrażał systemy informatyczne dla logistyki oraz służb operacyjnych sił zbrojnych RP. Brał udział w projektach przystosowawczych systemów informowania i dowodzenia do standardów NATO. W Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Gerling Polska S.A. pracował na stanowisku programisty, a później analityka i dyrektora Departamentu Informatyki, gdzie odpowiadał za strategię i rozwój IT. W tym czasie wdrożył kompleksowy system obsługi ubezpieczeń życiowych oraz system ERP. W latach 2004 – 2008 kierował Vattenfall IT Poland jako członek zarządu odpowiedzialny za jakość usług IT, infrastrukturę i rozwój technologii. Brał czyny udział w budowie strategii IT na szczeblu centralnym VATTENFALL jako stały członek zespołu kierowniczego i przedstawiciel Polski (IT Group Demand Council) oraz centralizacji usług IT w Europie. Od 2008 do 2016 roku pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Wsparcia gdzie odpowiadał za strategię i rozwój usług IT w PGNiG TERMIKA oraz cały obszar usług wspierających działalność operacyjną elektrociepłowni. Pod jego kierownictwem został wdrożony między innymi system ERP wspierający zarówno operacje biznesowe jak i procesy produkcyjne oraz kompleksowy program bezpieczeństwa systemów produkcyjnych. Brał udział w tworzeniu centrum usług wspólnych dla grupy PGNiG. Na zaproszenia firmy IFS Poland był członkiem europejskiej grupy Client Advisory Board opiniującej strategiczne kierunki rozwoju rozwiązań oferowanych przez IFS w sektorze energetycznym. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu centrami usług wspólnych. Dariusz Gawryś jest żonaty i ma dwie dorosłe córki. Jego pasją jest lotnictwo.