Zespół

Monika Jakubiak

Monika JakubiakDyrektor

Monika Jakubiak piastowała funkcje kierownicze w spółkach grupy kapitałowej PGNiG SA oraz spółkach grupy kapitałowej Vatenfall. Nadzorowała wdrożenie systemów ERP wspierających aktywność operacyjną tych spółek oraz stworzyła pierwszą i największą organizację typu shared services w sektorze elektroenergetycznym w Polsce. Jest też magistrem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Dysponuje również uprawnieniami biegłego rewidenta.

Krzysztof Biniek

Krzysztof BiniekDyrektor Pionu ds. Rozwoju Oprogramowania i Utrzymania Systemów

Doświadczony menadżer, doradca zarządów a przede wszystkim ekspert z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach państwowych sektora publicznego (m.in. Elektrim – IT Manager; PKP Informatyka – Prezes Zarządu) jak i w międzynarodowych koncernach branżowych (RWE Stoen - IT Senior Manager; Netia Telekom – IT Operations Director; Orange – Manager) oraz firmach świadczących usługi doradcze (EY – Executive Director) oraz funkcjonujących na rynku biznesowym (eCard S.A. – v-ce prezes; EOL Inwestycje – współwłaściciel). Jest certyfikowanym trenerem praktyk ITIL, metodyki Prince2. Wykłada m.in. na studiach MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego oraz jest regularnym lektorem na Podyplomowym Studium Zarządzania Efektywnością IT na SGH oraz na warsztatach Project Management Days przy SGH. Krzysztof Biniek jest autorem Programu Strategic Management System SMS 5S obejmującego zarówno strefę życia zawodowego jak i prywatnego. Stawia na rozwój, kształcenie i regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe ostatnio w ramach Quantum Leap oraz Professional Speakers Academy w Londynie.

Piotr Towarek

Piotr TowarekDyrektor Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek menadżerski) oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Od 17 lat związany branżą IT, w której pełni różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenia w zarządzaniu projektami, portfelem projektowym, sprzedażą i realizacją usług consultingowych związanych z projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów IT w biznesie. W latach 1999 – 2012 związany z IFS Poland - globalnym dostawcą oprogramowania IFS Application, gdzie pełnił funkcje menadżerskie – m.in. Kierownika Projektów, Kierownika Zespołów Wdrożeniowych oraz Dyrektora Consultingu – Członka Zarządu odpowiedzialnego za projektową działalność firmy w Polsce. Od 2012r. w BONAIR, w roli Dyrektora Projektowania Rozwiązań oraz Dyrektora Działu Rozwiązań Biznesowych odpowiedzialnego za rozwój produktów własnych opartych o system Microsoft Dynamics AX, wsparcie procesu sprzedaży, architekturę rozwiązań oraz wdrożenia i serwis systemu Dynamics AX. W swojej karierze brał udział w różnych rolach w ponad 200 projektach, zarówno w rolach wykonawczych jak i nadzorczych. Posiadacz certyfikatu Prince2 Practitioner oraz Certyfikowany Manager PMO.