Zespół

Monika Jakubiak

Monika JakubiakDyrektor

Monika Jakubiak piastowała funkcje kierownicze w spółkach grupy kapitałowej PGNiG SA oraz spółkach grupy kapitałowej Vattenfall. Nadzorowała wdrożenie systemów ERP wspierających aktywność operacyjną tych spółek oraz stworzyła pierwszą i największą organizację typu shared services w sektorze elektroenergetycznym w Polsce. Jest też magistrem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Dysponuje również uprawnieniami biegłego rewidenta.

Piotr Towarek

Piotr TowarekDyrektor Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek menadżerski) oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Od 17 lat związany branżą IT, w której pełni różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenia w zarządzaniu projektami, portfelem projektowym, sprzedażą i realizacją usług consultingowych związanych z projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów IT w biznesie. W latach 1999 – 2012 związany z IFS Poland - globalnym dostawcą oprogramowania IFS Application, gdzie pełnił funkcje menadżerskie – m.in. Kierownika Projektów, Kierownika Zespołów Wdrożeniowych oraz Dyrektora Consultingu – Członka Zarządu odpowiedzialnego za projektową działalność firmy w Polsce. Od 2012r. w BONAIR, w roli Dyrektora Projektowania Rozwiązań oraz Dyrektora Działu Rozwiązań Biznesowych odpowiedzialnego za rozwój produktów własnych opartych o system Microsoft Dynamics AX, wsparcie procesu sprzedaży, architekturę rozwiązań oraz wdrożenia i serwis systemu Dynamics AX. W swojej karierze brał udział w różnych rolach w ponad 200 projektach, zarówno w rolach wykonawczych jak i nadzorczych. Posiadacz certyfikatu Prince2 Practitioner oraz Certyfikowany Manager PMO.

Dariusz Gawryś

Dariusz GawryśDyrektor Pionu ds. Rozwoju Oprogramowania i Utrzymania Systemów

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie służby wojskowej wdrażał systemy informatyczne dla logistyki oraz służb operacyjnych sił zbrojnych RP. Brał udział w projektach przystosowawczych systemów informowania i dowodzenia do standardów NATO. W Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Gerling Polska S.A. pracował na stanowisku programisty, a później analityka i dyrektora Departamentu Informatyki, gdzie odpowiadał za strategię i rozwój IT. W tym czasie wdrożył kompleksowy system obsługi ubezpieczeń życiowych oraz system ERP. W latach 2004 – 2008 kierował Vattenfall IT Poland jako członek zarządu odpowiedzialny za jakość usług IT, infrastrukturę i rozwój technologii. Brał czyny udział w budowie strategii IT na szczeblu centralnym VATTENFALL jako stały członek zespołu kierowniczego i przedstawiciel Polski (IT Group Demand Council) oraz centralizacji usług IT w Europie. Od 2008 do 2016 roku pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Wsparcia gdzie odpowiadał za strategię i rozwój usług IT w PGNiG TERMIKA oraz cały obszar usług wspierających działalność operacyjną elektrociepłowni. Pod jego kierownictwem został wdrożony między innymi system ERP wspierający zarówno operacje biznesowe jak i procesy produkcyjne oraz kompleksowy program bezpieczeństwa systemów produkcyjnych. Brał udział w tworzeniu centrum usług wspólnych dla grupy PGNiG. Na zaproszenia firmy IFS Poland był członkiem europejskiej grupy Client Advisory Board opiniującej strategiczne kierunki rozwoju rozwiązań oferowanych przez IFS w sektorze energetycznym. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu centrami usług wspólnych. Dariusz Gawryś jest żonaty i ma dwie dorosłe córki. Jego pasją jest lotnictwo.