Zespół

Marcin Walentynowicz

Marcin WalentynowiczDyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Od 20 lat w zawodzie inżyniera i managera IT&N w sektorach: bankowym, telekomunikacyjnym i logistycznym. W przeszłości pełnił m.in. funkcję dyrektora Centralnego Departamentu Strategii i Architektury Grupy Telekomunikacji Polskiej, dyrektora Departamentu Zarządzania Informatyką PKO BP, dyrektora Centrum Informatyki Poczty Polskiej oraz dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Banku Ochrony Środowiska. W ostatnim czasie pracował w Ministerstwie Cyfryzacji gdzie kierował Departamentem Infrastruktury Państwa, Żonaty, ojciec dwóch wspaniałych córek. Kibic Legii Warszawa.

Dariusz Gawryś

Dariusz GawryśDyrektor Pionu ds. Rozwoju Oprogramowania i Utrzymania Systemów

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie służby wojskowej wdrażał systemy informatyczne dla logistyki oraz służb operacyjnych sił zbrojnych RP. Brał udział w projektach przystosowawczych systemów informowania i dowodzenia do standardów NATO. W Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Gerling Polska S.A. pracował na stanowisku programisty, a później analityka i dyrektora Departamentu Informatyki, gdzie odpowiadał za strategię i rozwój IT. W tym czasie wdrożył kompleksowy system obsługi ubezpieczeń życiowych oraz system ERP. W latach 2004 – 2008 kierował Vattenfall IT Poland jako członek zarządu odpowiedzialny za jakość usług IT, infrastrukturę i rozwój technologii. Brał czyny udział w budowie strategii IT na szczeblu centralnym VATTENFALL jako stały członek zespołu kierowniczego i przedstawiciel Polski (IT Group Demand Council) oraz centralizacji usług IT w Europie. Od 2008 do 2016 roku pracował na stanowisku dyrektora Departamentu Wsparcia gdzie odpowiadał za strategię i rozwój usług IT w PGNiG TERMIKA oraz cały obszar usług wspierających działalność operacyjną elektrociepłowni. Pod jego kierownictwem został wdrożony między innymi system ERP wspierający zarówno operacje biznesowe jak i procesy produkcyjne oraz kompleksowy program bezpieczeństwa systemów produkcyjnych. Brał udział w tworzeniu centrum usług wspólnych dla grupy PGNiG. Na zaproszenia firmy IFS Poland był członkiem europejskiej grupy Client Advisory Board opiniującej strategiczne kierunki rozwoju rozwiązań oferowanych przez IFS w sektorze energetycznym. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu centrami usług wspólnych. Dariusz Gawryś jest żonaty i ma dwie dorosłe córki. Jego pasją jest lotnictwo.

Dariusz Mularczyk

Dariusz MularczykDyrektor Departamentu Zarządzania Projektami

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (mgr inż. Informatyki) oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Bussines School, Hautes Etudes Commerciales School of Management in Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration (Executive MBA). Ma blisko 20. lat doświadczeń zawodowych w obszarze IT, doradztwa biznesowego, zarządzania projektami, programami oraz portfelem projektów. Jest autorem i współautorem dedykowanych metodyk zarządzania projektami oraz portfelem projektów opracowanych dla konkretnych organizacji. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Systemów Informatycznych Philip Morris zajmując się projektowaniem i wdrożeniami rozwiązań procesowych i informatycznych. Następnie przez wiele lat związany z branżą doradczą specjalizował się w dziedzinie zarządzania projektami i portfelem projektów. W tym okresie zarządzał zespołem konsultantów w domenie Project Management Excellence, doradzał zarządom i kadrze zarządzającej spółek z branży energetycznej i finansowej w obszarze systematyzacji procesów, transformacji i zarządzania portfelem projektów. W ostatnich latach zbudował i zarządzał PMO. Realizował prace m.in. na rzecz takich firm jak Aviva, Orange Polska, Polkomtel, KGHM, Energa, Enea, PKN Orlen, PGNiG. Od października 2016 do sierpnia 2017 pełnił w COI rolę Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami. W nielicznych wolnych chwilach gra w squash’a, uprawia narciarstwo alpejskie i żegluje.