Umowy

Dyrekcja Centralnego Ośrodka Informatyki, zgodnie z dobrymi praktykami przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, wprowadza zasadę całkowitej transparentności informacji na temat działalności Ośrodka. W związku z tym publikujemy listę zamówień COI za okres ostatnich dwóch lat. Zawiera ona pełną informację o dostawach i dostawcach. W jednym z plików zamieszczone są też umowy przychodowe. Listy będą na bieżąco aktualizowane.