Umowy

Dyrekcja Centralnego Ośrodka Informatyki, zgodnie z dobrymi praktykami przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, wprowadza zasadę całkowitej transparentności informacji na temat działalności Ośrodka. W związku z tym publikujemy listę zamówień COI zawierającą pełną informację o dostawach i dostawcach, a także rejestr umów przychodowych z ministerstwami. Listy będą na bieżąco aktualizowane.