Zamówienia publiczne

Przetargi

Dostawa paliw, usługa mycia samochodów oraz zakup innych produktów związanych z eksploatacją samochodów dla Centralnego Ośrodka Informatyki - COI-ZAK.262.12.2019

Dostawa wraz z wniesieniem, montaż i ustawienie mebli biurowych w poszczególnych lokalizacjach Centralnego Ośrodka Informatyki (2 części) - COI-ZAK.262.9.2019

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring - COI-ZAK.262.7.2019

Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe - COI-ZAK.262.3.2019

Świadczenie usługi wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco | COI-ZAK.262.5.2019

Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie miejskim, krajowym i zagranicznym - COI-ZAK.262.11.2019

Świadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM Fortinet oraz dostawa licencji czasowych na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego - COI-ZAK.262.6.2019

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez dwóch niezależnych operatorów Numer referencyjny | COI-ZAK.262.2.2019

Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Centralnego Ośrodka Informatyki | COI-ZAK.262.4.2019

Obsługa Zamawiającego w zakresie zapewnienia noclegów w hotelach - COI-ZAK.262.1.2019

Świadczenie usługi wsparcia technicznego urządzeń kryptograficznych CompCrypt ETA oraz oprogramowania Centaur | COI-ZAK.262.21.2018

Dostawa ogólnobranżowych bonów towarowych na okaziciela, w postaci papierowej przeznaczonych dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki | COI-ZAK.262.20.2018

Świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro | COI-ZAK.262.18.2018

Dostawa sprzętu i oprogramowania, licencji oraz usługi asysty technicznej na potrzeby rozbudowy Platformy Wirtualizacyjnej | COI-ZAK.262.19.2018

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki na lata 2018-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części) - COI-ZAK.262.17.2018

Świadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM Fortinet oraz dostawę licencji czasowych na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego - COI-ZAK.262.16.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego urządzeń kryptograficznych CompCrypt ETA oraz oprogramowania Centaur | COI-ZAK.262.11.2018

Dostawa laptopów wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe i niezbędnym wyposażeniem dodatkowym oraz gwarancją i wsparciem technicznym-COI-ZAK.262.15.2018

Dostarczenie, montaż i uruchomienie 10 szt. urządzeń HSM wraz z 36 miesięcznym wsparciem: COI-ZAK.262.14.2018

Zakup subskrypcji i wsparcia na posiadany przez Zamawiającego system operacyjny Oracle Linux | COI-ZAK.262.12.2018

Wsparcie techniczne oprogramowania i sprzętu IBM: COI-ZAK.262.8.2018

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco | COI-ZAK.262.10.2018

Zapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki - COI-ZAK.262.9.2018

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki na lata 2018-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części) | COI-ZAK.262.5.2018

Dostawa oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM oraz oprogramowania klasy IRP do zarządzania incydentami - COI-ZAK.262.7.2018

Organizacja szkoleń zespołów projektowych Wnioskodawców i Beneficjentów 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 w zakresie niezbędnym do realizacji projektów informatycznych” - COI-ZAK.262.6.2018

Dostawa licencji oprogramowania IBM wraz z przywróceniem wsparcia i konwersją licencji posiadanych przezZamawiającego wraz z 12-miesięcznym wsparciem technicznym - COI-ZAK.262.4.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring | COI-ZAK.3201.34.2018

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego przełączników Fibre Channel | COI-ZAK.262.3.2018

Dostawa licencji Oracle Advanced Compression wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym | COI-ZAK.262.2.2018

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego deduplikatorów EMC - COI-ZAK.262.1.2018

Świadczenie usług eksperckiego wsparcia opiniodawczo - doradczego dla Wnioskodawców i Beneficjentów 2.osi priorytetowej POPC - COI-ZAK.3201.32.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie firmy Oracle - COI-ZAK.3201.26.2018

Dostarczenie licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego do Oprogramowania narzędziowego na okres 12 miesięcy | nr ref.: COI-ZAK.3201.30.2018

Obsługa Zamawiającego w zakresie zapewnienia noclegów w hotelach oraz kompleksowej usługi organizacji konferencji | nr ref. COI-ZAK.3201.31.2018

Dostawa, montaż i uruchomienie sześciu sztuk urządzeń HSM wraz ze wsparciem technicznym i transferem wiedzy - COI-ZAK.3201.29.2018

Dostawa, montaż i uruchomienie czterech sztuk urządzeń HSM wraz ze wsparciem technicznym i transferem wiedzy - COI-ZAK.3201.27.2018

Świadczenie na rzecz Zamawiającego wsparcia prawnego w zakresie pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, w związku z realizacją projektu „POPC Wsparcie” COI-ZAK.3201.25.2018

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA 120CP EA, MFF PRO FINISHER o numerze seryjnym 1122584581

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch macierzy dyskowych wraz ze wsparciem technicznym - COI-ZAK.3201.19.2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - COI-ZAK.3201.24.2018

Świadczenie na rzecz Zamawiającego wsparcia prawnego w zakresie pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, w związku z realizacją projektu „POPC Wsparcie”

Świadczenie usług opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach systemu ITSM (COI-ZAK.3201.22.2018)

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem systemów bezpieczeństwa technicznego w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki” - COI-ZAK.3201.20.2018

Sukcesywna sprzedaż papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych dla Centralnego Ośrodka Informatyki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz rozładunkiem i przemieszczeniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego - COI-ZAK.3201.21.2018

Świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur CCK - COI-ZAK.3201.14.2018

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem systemów bezpieczeństwa technicznego w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki - COI-ZAK.3201.17.2018

Świadczenie usług kurierskich w obrocie miejskim, krajowym i zagranicznym dla potrzeb Centralnego Ośrodka Informatyki - COI-ZAK.3201.13.2018

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu i wsparcia technicznego dla oprogramowania wchodzących w skład Odrębnej Infrastruktury - COI-ZAK.3201.7.2018

Świadczenia usług wsparcia na urządzenia bezpieczeństwa oraz przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe COI-ZAK.3201.12.2018

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych WAN wraz z oprogramowaniem oraz przełącznika Metro Ethernet

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów z procesorami POWER i systemem AIX - COI-ZAK.3201.8.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz dostawy licencji dla oprogramowania do wirtualizacji typu VMware

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Aplication Monitoring oraz konwersja licencji oprogramowania - COI-ZAK.3201.6.2018

Zakup wsparcia na system operacyjny Oracle Linux dla 192 serwerów fizycznych Blade (2 CPU każdy) - COI-ZAK.3201.5.2018

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania IBM - COI-ZAK.3201.4.2018

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco - COI-ZAK.3201.1.2018

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby COI - COI-ZAK.3201.3.2018

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco i Sopel, COI-ZAK.3201.43.2017

Dostawa licencji na oprogramowanie klasy MDM/MAM wraz z wdrożeniem rozwiązania i wsparciem technicznym, COI-ZAK.3201.41.2017

Dostawa ogólnobranżowych bonów towarowych na okaziciela, w postaci papierowej przeznaczonych dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.40.2017

Świadczenie usług serwisowych urządzeń CompCrypt ETA VPN 100P oraz usług wsparcia technicznego dlazainstalowanego oprogramowania, COI-ZAK.3201.36.2017

Relokacja urządzeń i elementów instalacji do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.34.2017

Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle, COI-ZAK.3201.33.2017

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite lub dostawa innego równoważnego rozwiązania systemu antywirusowego, COI-ZAK.3201.30.2017

Dostawa i wdrożenie Systemu klasy PIM/PAM, COI-ZAK.3201.28.2017

Zestawienie i dzierżawa łączy ciemnych włókien światłowodowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.27.2017

Dostawa oprogramowania narzędziowego wraz z subskrypcją oraz subskrypcji na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego COI-ZAK.3201.19.2017

Dostawa oprogramowania standardowego wraz licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług hostowanych, COI-ZAK.3201.18.2017

Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń zamkniętych dla Kadry Menadżerskiej pt. ,,Akademia Menadżera” wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej, COI-ZAK.3201.5.2017

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu oraz wsparcia dla Oprogramowania wchodzącego w skład Odrębnej Infrastruktury, COI-ZAK.3201.2.2017

„Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.18.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring, COI-ZAK.3201.19.2016

„Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej o macierz” COI-ZAK.3201.13.2016

Dostawa systemu backupu COI-ZAK.3201.15.2016

Przegląd procesów IT COI-ZAK.3201.17.2016

Dostawa oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.14.2016

Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej o macierz COI-ZAK.3201.13.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego odrębnej infrastruktury, składającej się ze sprzętu i oprogramowania COI-ZAK.3201.10.2016

Dostawa bonów towarowych COI-ZAK.3201.12.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA COI-ZAK.3201.6.2016

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki (COI-ZAK 3201.9.2016)

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro COI-ZAK.3201.2.2016

Dostawa i wdrożenie platformy złożonej ze sprzętu i oprogramowania do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, COI-ZAK.3201.4.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur COI-ZAK.3201.1.2016

Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle dla SRP COI-ZZAK.3201.21.2016

Sukcesywna dostawa 150 sztuk telefonów komórkowych COI-ZZAK.3201.23.2016

Dostawa i instalacja pamięci RAM do serwerów platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro COI-ZZAK.3201.19.2016

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco COI-ZZAK.3201.22.2016

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZZAK.3201.20.2016

Dostawa sprzętu komputerowego COI-ZZAK.3201.15.2016

„Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle” COI-ZZAK.3201.10.2016

Świadczenie usług audytu bezpieczeństwa informatycznego - COI-ZZAK.3201.14.2016

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.13.2016

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w dwóch lokalizacjach w podziale ma dwie części COI-ZZAK.3201.12.2016

Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania COI-ZZAK.3201.8.2016

Świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej w formie pakietów oraz usług z zakresu medycyny pracy COI-ZZAK.3201.9.2016

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK 3201.7.2016

Dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.6.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu serwerów HP i IBM z procesorami Intel oraz pamięci masowych IBM COI-ZZAK 3201.4.2016