Zamówienia publiczne

Przetargi

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco i Sopel, COI-ZAK.3201.43.2017

Dostawa oznakowanych materiałów reklamowych oraz odzieży promocyjnej, COI-ZAK.3201.42.2017

Dostawa licencji na oprogramowanie klasy MDM/MAM wraz z wdrożeniem rozwiązania i wsparciem technicznym, COI-ZAK.3201.41.2017

Dostawa ogólnobranżowych bonów towarowych na okaziciela, w postaci papierowej przeznaczonych dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.40.2017

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro, COI-ZAK.3201.31.2017

Usługa polegająca na kompleksowej przeprowadzce sprzętu z serwerowni Zamawiającego w Warszawie, COI-ZAK.3201.39.2017

Usługa polegająca na kompleksowej przeprowadzce mienia oraz dokumentacji Centralnego Ośrodka Informatyki w Warszawie, COI-ZAK.3201.38.2017

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Aplication Monitoring, COI-ZAK.3201.37.2017

Świadczenie usług serwisowych urządzeń CompCrypt ETA VPN 100P oraz usług wsparcia technicznego dlazainstalowanego oprogramowania, COI-ZAK.3201.36.2017

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur, COI-ZAK.3201.35.2017

Relokacja urządzeń i elementów instalacji do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.34.2017

Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle, COI-ZAK.3201.33.2017

Zestawienie i dzierżawa łączy ciemnych włókien światłowodowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.32.2017

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco, COI-ZAK.3201.29.2017

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite lub dostawa innego równoważnego rozwiązania systemu antywirusowego, COI-ZAK.3201.30.2017

Dostawa i wdrożenie Systemu klasy PIM/PAM, COI-ZAK.3201.28.2017

Zestawienie i dzierżawa łączy ciemnych włókien światłowodowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.27.2017

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy Platformy Wirtualizacyjnej, COI-ZAK.3201.23.2017

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych WAN wraz z Oprogramowaniem oraz przełącznika Metro Ethernet COI-ZAK.3201.26.2017

Świadczenie usługi kolokacji w dedykowanym Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.25.2017

Dostawa urządzeń sieciowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.24.2017

Dostawa systemu backupu, COI-ZAK.3201.22.2017

Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.20.2017

Odnowienie subskrypcji i wsparcia technicznego dla oprogramowania Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, COI-ZAK.3201.11.2017

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w podziale na trzy części, COI-ZAK.3201.21.2017

Dostawa oprogramowania narzędziowego wraz z subskrypcją oraz subskrypcji na oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego COI-ZAK.3201.19.2017

Dostawa oprogramowania standardowego wraz licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług hostowanych, COI-ZAK.3201.18.2017

Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji, COI-ZAK.3201.16.2017

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.17.1017

„Świadczenie usług opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM posiadanego przez Zamawiającego” COI-ZAK.3201.13.2017

„Świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej w formie pakietów oraz usług z zakresu medycyny pracy”, COI-ZAK.3201.14.2017

„Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych w zakresie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki w podziale na dwie części”, COI-ZAK.3201.12.2017

Zakup paliw płynnych, oleju silnikowego oraz płynu do spryskiwaczy przy pomocy dostarczonych kart paliwowych (flotowych) na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.10.2017

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.9.2017

Outsourcing usługi Linii Kopertująco-Drukującej COI-ZAK.3201.8.2017

Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych w zakresie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.7.2017

„Usługa pośrednictwa w rezerwacji noclegów w hotelach na terenie kraju i zagranicą oraz sal konferencyjnych”

Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM, COI-ZAK.3201.4.2017.

Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń zamkniętych dla Kadry Menadżerskiej pt. ,,Akademia Menadżera” wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej, COI-ZAK.3201.5.2017

Zakup infrastruktury pod Węzeł Krajowy, COI-ZAK.3201.3.2017

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu oraz wsparcia dla Oprogramowania wchodzącego w skład Odrębnej Infrastruktury, COI-ZAK.3201.2.2017

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZAK.3201.1.2017

„Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.18.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring, COI-ZAK.3201.19.2016

„Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej o macierz” COI-ZAK.3201.13.2016

Dostawa systemu backupu COI-ZAK.3201.15.2016

Przegląd procesów IT COI-ZAK.3201.17.2016

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.16.2016

Dostawa oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.14.2016

Dostawa zintegrowanej infrastruktury bezpieczeństwa, COI-ZAK.3201.11.2016

Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej o macierz COI-ZAK.3201.13.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego odrębnej infrastruktury, składającej się ze sprzętu i oprogramowania COI-ZAK.3201.10.2016

Dostawa bonów towarowych COI-ZAK.3201.12.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA COI-ZAK.3201.6.2016

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki (COI-ZAK 3201.9.2016)

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego produktów IBM wraz z dostawą oprogramowania COI-ZAK.3201.7.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco i Sopel COI-ZAK.3201.5.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro COI-ZAK.3201.2.2016

Dostawa i wdrożenie platformy złożonej ze sprzętu i oprogramowania do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, COI-ZAK.3201.4.2016

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.3.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur COI-ZAK.3201.1.2016

Dostawa 12 miesięcznej subskrypcji na system Linux dla 192 serwerów Blade - COI-ZZAK.3201.24.2016

Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle dla SRP COI-ZZAK.3201.21.2016

Sukcesywna dostawa 150 sztuk telefonów komórkowych COI-ZZAK.3201.23.2016

Świadczenie usług serwisowych urządzeń CompCrypt ETA VPN 100P oraz usług wsparcia technicznego dla zainstalowanego oprogramowania COI-ZZAK.3201.18.2016

Dostawa i instalacja pamięci RAM do serwerów platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro COI-ZZAK.3201.19.2016

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco COI-ZZAK.3201.22.2016

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZZAK.3201.20.2016

Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania do monitorowania aplikacji oraz świadczenie usług asysty technicznej COI-ZZAK.3201.17.2016

Dostawa licencji i subskrypcji na oprogramowanie narzędziowe COI-ZZAK.3201.16.2016

Dostawa sprzętu komputerowego COI-ZZAK.3201.15.2016

„Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle” COI-ZZAK.3201.10.2016

Świadczenie usług audytu bezpieczeństwa informatycznego - COI-ZZAK.3201.14.2016

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.13.2016

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w dwóch lokalizacjach w podziale ma dwie części COI-ZZAK.3201.12.2016

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK.3201.11.2016

Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania COI-ZZAK.3201.8.2016

Świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej w formie pakietów oraz usług z zakresu medycyny pracy COI-ZZAK.3201.9.2016

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK 3201.7.2016

Dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.6.2016

Dostawa, montaż i uruchomienie ścian wizyjnych na potrzeby budowy Centrum Monitorowania Operacyjnego COI-ZZAK.3201.3.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX COI-ZZAK.3201.5.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu serwerów HP i IBM z procesorami Intel oraz pamięci masowych IBM COI-ZZAK 3201.4.2016

Świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM COI-ZZAK.3201.1.2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK.3201.2.2016 Uwaga!! Zamawiający zaleca pobranie ze strony dokumentów uwzględniających zmianę SIWZ z dnia 11.02.2016 roku.

Organizacja dwudniowej konferencji Państwo usługowe w podziale na trzy części COI-ZZAK.3201.29.2015

Kompleksowa orgaznizacja 2-dniowej konferencji COI-ZZAK.3201.27.2015