Zamówienia publiczne

Przetargi

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.9.2017

Outsourcing usługi Linii Kopertująco-Drukującej COI-ZAK.3201.8.2017

Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych w zakresie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.7.2017

„Usługa pośrednictwa w rezerwacji noclegów w hotelach na terenie kraju i zagranicą oraz sal konferencyjnych”

Świadczenie usługi opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM, COI-ZAK.3201.4.2017.

Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń zamkniętych dla Kadry Menadżerskiej pt. ,,Akademia Menadżera” wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej, COI-ZAK.3201.5.2017

Zakup infrastruktury pod Węzeł Krajowy

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu oraz wsparcia dla Oprogramowania wchodzącego w skład Odrębnej Infrastruktury, COI-ZAK.3201.2.2017

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZAK.3201.1.2017

„Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.18.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring, COI-ZAK.3201.19.2016

„Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej o macierz” COI-ZAK.3201.13.2016

Dostawa systemu backupu COI-ZAK.3201.15.2016

Przegląd procesów IT COI-ZAK.3201.17.2016

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.16.2016

Dostawa oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.14.2016

Dostawa zintegrowanej infrastruktury bezpieczeństwa, COI-ZAK.3201.11.2016

Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej o macierz COI-ZAK.3201.13.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego odrębnej infrastruktury, składającej się ze sprzętu i oprogramowania COI-ZAK.3201.10.2016

Dostawa bonów towarowych COI-ZAK.3201.12.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA COI-ZAK.3201.6.2016

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki (COI-ZAK 3201.9.2016)

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego produktów IBM wraz z dostawą oprogramowania COI-ZAK.3201.7.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco i Sopel COI-ZAK.3201.5.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro COI-ZAK.3201.2.2016

Dostawa i wdrożenie platformy złożonej ze sprzętu i oprogramowania do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, COI-ZAK.3201.4.2016

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.3.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur COI-ZAK.3201.1.2016

Dostawa 12 miesięcznej subskrypcji na system Linux dla 192 serwerów Blade - COI-ZZAK.3201.24.2016

Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle dla SRP COI-ZZAK.3201.21.2016

Sukcesywna dostawa 150 sztuk telefonów komórkowych COI-ZZAK.3201.23.2016

Świadczenie usług serwisowych urządzeń CompCrypt ETA VPN 100P oraz usług wsparcia technicznego dla zainstalowanego oprogramowania COI-ZZAK.3201.18.2016

Dostawa i instalacja pamięci RAM do serwerów platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro COI-ZZAK.3201.19.2016

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco COI-ZZAK.3201.22.2016

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZZAK.3201.20.2016

Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania do monitorowania aplikacji oraz świadczenie usług asysty technicznej COI-ZZAK.3201.17.2016

Dostawa licencji i subskrypcji na oprogramowanie narzędziowe COI-ZZAK.3201.16.2016

Dostawa sprzętu komputerowego COI-ZZAK.3201.15.2016

„Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle” COI-ZZAK.3201.10.2016

Świadczenie usług audytu bezpieczeństwa informatycznego - COI-ZZAK.3201.14.2016

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.13.2016

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w dwóch lokalizacjach w podziale ma dwie części COI-ZZAK.3201.12.2016

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK.3201.11.2016

Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania COI-ZZAK.3201.8.2016

Świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej w formie pakietów oraz usług z zakresu medycyny pracy COI-ZZAK.3201.9.2016

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK 3201.7.2016

Dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.6.2016

Dostawa, montaż i uruchomienie ścian wizyjnych na potrzeby budowy Centrum Monitorowania Operacyjnego COI-ZZAK.3201.3.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX COI-ZZAK.3201.5.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu serwerów HP i IBM z procesorami Intel oraz pamięci masowych IBM COI-ZZAK 3201.4.2016

Świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM COI-ZZAK.3201.1.2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK.3201.2.2016 Uwaga!! Zamawiający zaleca pobranie ze strony dokumentów uwzględniających zmianę SIWZ z dnia 11.02.2016 roku.

Organizacja dwudniowej konferencji Państwo usługowe w podziale na trzy części COI-ZZAK.3201.29.2015

Kompleksowa orgaznizacja 2-dniowej konferencji COI-ZZAK.3201.27.2015