Zamówienia publiczne

Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Informatyki na lata 2018-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części) | COI-ZAK.262.5.2018

Dostawa oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM oraz oprogramowania klasy IRP do zarządzania incydentami - COI-ZAK.262.7.2018

Organizacja szkoleń zespołów projektowych Wnioskodawców i Beneficjentów 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 w zakresie niezbędnym do realizacji projektów informatycznych” - COI-ZAK.262.6.2018

Dostawa licencji oprogramowania IBM wraz z przywróceniem wsparcia i konwersją licencji posiadanych przezZamawiającego wraz z 12-miesięcznym wsparciem technicznym - COI-ZAK.262.4.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring | COI-ZAK.3201.34.2018

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego przełączników Fibre Channel | COI-ZAK.262.3.2018

Dostawa licencji Oracle Advanced Compression wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym | COI-ZAK.262.2.2018

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego deduplikatorów EMC - COI-ZAK.262.1.2018

Świadczenie usług eksperckiego wsparcia opiniodawczo - doradczego dla Wnioskodawców i Beneficjentów 2.osi priorytetowej POPC - COI-ZAK.3201.32.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie firmy Oracle - COI-ZAK.3201.26.2018

Dostarczenie licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego do Oprogramowania narzędziowego na okres 12 miesięcy | nr ref.: COI-ZAK.3201.30.2018

Obsługa Zamawiającego w zakresie zapewnienia noclegów w hotelach oraz kompleksowej usługi organizacji konferencji | nr ref. COI-ZAK.3201.31.2018

Dostawa, montaż i uruchomienie sześciu sztuk urządzeń HSM wraz ze wsparciem technicznym i transferem wiedzy - COI-ZAK.3201.29.2018

Dostawa, montaż i uruchomienie czterech sztuk urządzeń HSM wraz ze wsparciem technicznym i transferem wiedzy - COI-ZAK.3201.27.2018

Świadczenie na rzecz Zamawiającego wsparcia prawnego w zakresie pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, w związku z realizacją projektu „POPC Wsparcie” COI-ZAK.3201.25.2018

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA 120CP EA, MFF PRO FINISHER o numerze seryjnym 1122584581

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch macierzy dyskowych wraz ze wsparciem technicznym - COI-ZAK.3201.19.2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - COI-ZAK.3201.24.2018

Świadczenie na rzecz Zamawiającego wsparcia prawnego w zakresie pozostającym we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, w związku z realizacją projektu „POPC Wsparcie”

Świadczenie usług opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach systemu ITSM (COI-ZAK.3201.22.2018)

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem systemów bezpieczeństwa technicznego w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki” - COI-ZAK.3201.20.2018

Sukcesywna sprzedaż papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych dla Centralnego Ośrodka Informatyki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz rozładunkiem i przemieszczeniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego - COI-ZAK.3201.21.2018

Świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur CCK - COI-ZAK.3201.14.2018

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem systemów bezpieczeństwa technicznego w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki - COI-ZAK.3201.17.2018

Świadczenie usług kurierskich w obrocie miejskim, krajowym i zagranicznym dla potrzeb Centralnego Ośrodka Informatyki - COI-ZAK.3201.13.2018

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu i wsparcia technicznego dla oprogramowania wchodzących w skład Odrębnej Infrastruktury - COI-ZAK.3201.7.2018

Świadczenia usług wsparcia na urządzenia bezpieczeństwa oraz przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe COI-ZAK.3201.12.2018

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych WAN wraz z oprogramowaniem oraz przełącznika Metro Ethernet

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów z procesorami POWER i systemem AIX - COI-ZAK.3201.8.2018

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz dostawy licencji dla oprogramowania do wirtualizacji typu VMware

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Aplication Monitoring oraz konwersja licencji oprogramowania - COI-ZAK.3201.6.2018

Zakup wsparcia na system operacyjny Oracle Linux dla 192 serwerów fizycznych Blade (2 CPU każdy) - COI-ZAK.3201.5.2018

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania IBM - COI-ZAK.3201.4.2018

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco - COI-ZAK.3201.1.2018

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM na potrzeby COI - COI-ZAK.3201.3.2018

Świadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM Fortinet, COI-ZAK.3201.2.2018

Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco i Sopel, COI-ZAK.3201.43.2017

Dostawa oznakowanych materiałów reklamowych oraz odzieży promocyjnej, COI-ZAK.3201.42.2017

Dostawa licencji na oprogramowanie klasy MDM/MAM wraz z wdrożeniem rozwiązania i wsparciem technicznym, COI-ZAK.3201.41.2017

Dostawa ogólnobranżowych bonów towarowych na okaziciela, w postaci papierowej przeznaczonych dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.40.2017

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej HDS UCP Pro, COI-ZAK.3201.31.2017

Usługa polegająca na kompleksowej przeprowadzce sprzętu z serwerowni Zamawiającego w Warszawie, COI-ZAK.3201.39.2017

Usługa polegająca na kompleksowej przeprowadzce mienia oraz dokumentacji Centralnego Ośrodka Informatyki w Warszawie, COI-ZAK.3201.38.2017

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Aplication Monitoring, COI-ZAK.3201.37.2017

Świadczenie usług serwisowych urządzeń CompCrypt ETA VPN 100P oraz usług wsparcia technicznego dlazainstalowanego oprogramowania, COI-ZAK.3201.36.2017

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur, COI-ZAK.3201.35.2017

Relokacja urządzeń i elementów instalacji do Głównego Punktu Dystrybucyjnego Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.34.2017

Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle, COI-ZAK.3201.33.2017

Zestawienie i dzierżawa łączy ciemnych włókien światłowodowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.32.2017

Zakup usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy Cisco, COI-ZAK.3201.29.2017

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite lub dostawa innego równoważnego rozwiązania systemu antywirusowego, COI-ZAK.3201.30.2017

Dostawa i wdrożenie Systemu klasy PIM/PAM, COI-ZAK.3201.28.2017

Zestawienie i dzierżawa łączy ciemnych włókien światłowodowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.27.2017

Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby rozbudowy Platformy Wirtualizacyjnej, COI-ZAK.3201.23.2017

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury węzłów telekomunikacyjnych WAN wraz z Oprogramowaniem oraz przełącznika Metro Ethernet COI-ZAK.3201.26.2017

Świadczenie usługi kolokacji w dedykowanym Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.25.2017

Dostawa urządzeń sieciowych dla Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.24.2017

Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.20.2017

Odnowienie subskrypcji i wsparcia technicznego dla oprogramowania Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, COI-ZAK.3201.11.2017

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w podziale na trzy części, COI-ZAK.3201.21.2017

Dostawa oprogramowania standardowego wraz licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług hostowanych, COI-ZAK.3201.18.2017

Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji, COI-ZAK.3201.16.2017

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Centralnego Ośrodka Informatyki, COI-ZAK.3201.17.1017

„Świadczenie usług opieki serwisowej oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM posiadanego przez Zamawiającego” COI-ZAK.3201.13.2017

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.9.2017

Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń zamkniętych dla Kadry Menadżerskiej pt. ,,Akademia Menadżera” wraz z zapewnieniem usługi hotelarsko-gastronomicznej, COI-ZAK.3201.5.2017

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego sprzętu oraz wsparcia dla Oprogramowania wchodzącego w skład Odrębnej Infrastruktury, COI-ZAK.3201.2.2017

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZAK.3201.1.2017

„Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZAK.3201.18.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania DynaTrace Application Monitoring, COI-ZAK.3201.19.2016

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.16.2016

Dostawa oprogramowania do monitoringu klasy SIEM i DAM w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.14.2016

Dostawa zintegrowanej infrastruktury bezpieczeństwa, COI-ZAK.3201.11.2016

Dostawa bonów towarowych COI-ZAK.3201.12.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA COI-ZAK.3201.6.2016

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług w zakresie związanym z wytwarzaniem oprogramowania dla potrzeb Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Centralnego Ośrodka Informatyki (COI-ZAK 3201.9.2016)

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Comarch Draco i Sopel COI-ZAK.3201.5.2016

Dostawa i wdrożenie platformy złożonej ze sprzętu i oprogramowania do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, COI-ZAK.3201.4.2016

Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w podziale na dwie części, COI-ZAK.3201.3.2016

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania Centaur COI-ZAK.3201.1.2016

Dostawa 12 miesięcznej subskrypcji na system Linux dla 192 serwerów Blade - COI-ZZAK.3201.24.2016

Świadczenie usług serwisowych urządzeń CompCrypt ETA VPN 100P oraz usług wsparcia technicznego dla zainstalowanego oprogramowania COI-ZZAK.3201.18.2016

Wykonanie usługi wartościowania stanowisk pracy COI-ZZAK.3201.20.2016

Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania do monitorowania aplikacji oraz świadczenie usług asysty technicznej COI-ZZAK.3201.17.2016

Dostawa licencji i subskrypcji na oprogramowanie narzędziowe COI-ZZAK.3201.16.2016

„Świadczenie usług asysty i wsparcia technicznego na oprogramowanie firmy Oracle” COI-ZZAK.3201.10.2016

Świadczenie usług audytu bezpieczeństwa informatycznego - COI-ZZAK.3201.14.2016

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w dwóch lokalizacjach w podziale ma dwie części COI-ZZAK.3201.12.2016

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK.3201.11.2016

Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania COI-ZZAK.3201.8.2016

Świadczenie usług medycznych w postaci prywatnej opieki medycznej w formie pakietów oraz usług z zakresu medycyny pracy COI-ZZAK.3201.9.2016

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK 3201.7.2016

Dostawa samochodów osobowych w ilości 5 sztuk w podziale na dwie części COI-ZZAK.3201.6.2016

Dostawa, montaż i uruchomienie ścian wizyjnych na potrzeby budowy Centrum Monitorowania Operacyjnego COI-ZZAK.3201.3.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu pamięci masowych i serwera IBM z procesorami POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX COI-ZZAK.3201.5.2016

Świadczenie usług wsparcia i serwisu serwerów HP i IBM z procesorami Intel oraz pamięci masowych IBM COI-ZZAK 3201.4.2016

Świadczenie usługi telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych wraz z kartami SIM COI-ZZAK.3201.1.2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Centralnego Ośrodka Informatyki COI-ZZAK.3201.2.2016 Uwaga!! Zamawiający zaleca pobranie ze strony dokumentów uwzględniających zmianę SIWZ z dnia 11.02.2016 roku.

Organizacja dwudniowej konferencji Państwo usługowe w podziale na trzy części COI-ZZAK.3201.29.2015

Kompleksowa orgaznizacja 2-dniowej konferencji COI-ZZAK.3201.27.2015